anmälningsformulär  
 


 


  • Ett rymligt trebäddsrum finns också, ange under övrig info om det är aktuellt.

  • Eventuell födoämnesallergi eller annan viktig medicinsk info.
  • Något annat vi behöver veta?
  • Betalas till bankgiro 136-5014. Ange ditt namn i meddelanderutan.