RESE- och BETALNINGSVILLKOR

Resor i Sverige
I samband med bokning skickas en skriftlig bekräftelse per mail. Anmälningsavgiften 1500 kr/person faktureras i samband med bokning, anmälan är bindande. Inbetald anmälningsavgift garanterar plats. Vid utebliven betalning av anmälningsavgift efter förfallodag läggs platsen ut som bokningsbar igen. Anmälan skall i första hand göras skriftligt via anmälningsformuläret på hemsidan, alternativt enligt överenskommelse.

Anmälningsavgiften är en del av resans pris och dras av från beloppet vid slutbetalning av resan. Slutbetalning av resan ska vara oss tillhanda 14 dagar före avresa. Vid bokning mindre än 25 dagar före avresa erläggs full betalning i samband med bokningen.
 
Resor utomlands
I samband med bokning skickas en skriftlig bekräftelse per mail. Anmälningsavgiften 3000 kr/person faktureras i samband med bokning, anmälan är bindande. Inbetald anmälningsavgift garanterar plats. Vid utebliven betalning av anmälningsavgift efter förfallodag läggs platsen ut som bokningsbar igen. Anmälan skall i första hand göras skriftligt via anmälningsformuläret på hemsidan, alternativt enligt överenskommelse.

Anmälningsavgiften är en del av resans pris och dras av från beloppet vid slutbetalning av resan. Slutbetalning av resan ska vara oss tillhanda 14 dagar före avresa. Vid bokning mindre än 25 dagar före avresa erläggs full betalning i samband med bokningen.
Vid kraftigt svängande valutakurser kan priset komma att justeras i samband med slutbetalning. Detta meddelas i god tid, gäller resor utomlands.

 
I händelse av akut sjukdom eller annan anledning till avbokning gäller följande:

  • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären betala 1500 kr, resterande del av anmälningsavgiften återbetalas.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar innan avresa ska resenären betala hela resans pris.


AVBESTÄLLNINGSSKYDD
I våra resor ingår inget avbeställningsskydd. Hör med Ditt försäkringsbolag vad som ingår i den egna hemförsäkringen, ofta finns ett reseskydd som är tillräckligt för ett par veckors utlandssemester. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring omfattar.
 
Fördelen med att teckna en separat reseförsäkring brukar vara att självrisken är lägre, och villkoren något generösare.